Loading...
 

Handelingen 21, 15-26

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 21, 15-26: Opnieuw in Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1760-1761)

Korte tijd later maakten we ons klaar voor de reis naar Jeruzalem. We vertrokken, en een paar christenen uit Caesarea reisden met ons mee. Zij brachten ons bij Mnason, bij wie we konden logeren. Mnason kwam van het eiland Cyprus, en hij was één van de eerste christenen. Toen we in Jeruzalem aankwamen, werden we begroet door de gelovigen. Die waren blij om ons te zien.

De volgende dag gingen we op bezoek bij Jakobus. Daar waren ook alle andere leiders van de kerk in Jeruzalem. Paulus begroette hen. En hij vertelde alles over het werk dat God hem bij de niet-Joden had laten doen.

Toen de leiders van de kerk het verhaal van Paulus hoorden, dankten ze God. Daarna zeiden ze tegen Paulus: ‘Vriend, je weet dat er hier duizenden Joodse christenen leven. Zij houden zich allemaal heel precies aan de wet van Mozes. Maar ze hebben gehoord dat jij die wet niet belangrijk vindt. Ze denken dat jij tegen de Joden in het buitenland zegt: ‘Je hoeft je niet aan de regels van de wet te houden, en je hoeft je kinderen niet te besnijden.’ Dat klopt niet, maar hoe maken we dat duidelijk? Want ze zullen zeker horen dat je hier bent. Doe daarom wat wij je zeggen. Er zijn hier vier Joodse christenen. Ze hebben een tijd geleden een belofte aan God gedaan. Daarom moeten ze een offer brengen in de tempel en hun hoofd kaal laten scheren. Jij moet met hen meegaan naar de tempel. Was je samen met hen volgens de regels van de wet. En betaal daarna voor alle offers. Dan ziet iedereen dat die verhalen over jou niet kloppen, en dat jij de wet heel belangrijk vindt. Want jij helpt anderen om zich aan de wet te houden, en je houdt je er zelf ook aan. Over de niet-Joodse gelovigen hebben we ook een beslissing genomen. Zij mogen geen voedsel eten dat aan afgoden geofferd is. Ze mogen ook niets eten waar bloed in zit. Ze mogen alleen vlees eten van dieren die op de goede manier geslacht zijn. En ze mogen geen verboden seks hebben. Dat hebben we hun in een brief geschreven.’
Paulus nam de vier mannen met zich mee. De volgende dag wasten ze zich en gingen ze de tempel binnen. Paulus vertelde de priester dat de vier mannen een belofte aan God gedaan hadden. En hij zei dat er daarom over zeven dagen voor hen alle vier een offer gebracht moest worden.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

Toen Paulus naar Jeruzalem ging, gingen enkele leerlingen uit Caesarea mee.
In Jeruzalem werden ze gastvrij ontvangen door de christenen.
De dag nadien ging Paulus naar Jakobus, waar de leiders van de Kerk bijeen waren.
Paulus groette hen en vertelde uitgebreid
wat God door zijn verkondiging onder de niet-joden tot stand heeft gebracht.
Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God.
Toen zeiden ze: ‘Broeder, je weet dat er hier duizenden joodse christenen leven,
die vol overtuiging leven volgens de wet.
Nu wordt verteld dat jij aan de Joodse christenen die bij de niet-joden wonen, zegt
dat ze zich niet aan de regels van de wet moeten houden.
Dat klopt niet, maar hoe maken we dat duidelijk?
Ze zullen zeker horen dat je hier bent. Doe daarom wat wij je zeggen.
Er zijn bij ons vier mannen die een gelofte hebben afgelegd.
Reinig je samen met hen en betaal voor de offers,
zodat ze zich kaal kunnen laten scheren.
Dan zal iedereen zien dat ook jij doet wat de wet voorschrijft.
In verband met de niet-joodse gelovigen... die hebben we in een brief geschreven
dat ze geen vlees mogen eten dat aan de afgoden werd geofferd,
en ook geen bloed, of vlees waar nog bloed in zit,
en dat ze trouw moeten blijven aan hun partner.’

Daarop ging Paulus zich samen met de vier mannen in de tempel reinigen.Stilstaan bij…

Jeruzalem
Jeruzalem (= stad ven vrede)
Religieus en politiek centrum van Palestina. Plaats waar de tempelautoriteiten en Schriftgeleerden woonden.
Bij Lucas speelt Jeruzalem een centrale rol: het is de plaats waar Jezus lijdt, sterft, verrijst, verschijnt en opgenomen wordt ten hemel en van waaruit de Geest opereert. Daarom is Jeruzalem het centrum van de heilsgeschiedenis.


Caesarea
Havenstad aan de Middellandse Zee. Lees meer


Reinigen
Paulus moest zich onderwerpen aan een reinigingsritueel en offers brengen aan God, om zo te tonen dat hij een echte Jood was. Na zeven dagen van reiniging zou hij terug normaal de tempel kunnen binnengaan. Dat reinigingsritueel was een dure zaak: men moest zorgen voor een eenjarig schaap als brandoffer, een gave eenjarige ooi als zondoffer, en een gave eenjarige ram als vredesoffer. Ook voor plengoffers en een mand met ongezuurde broden van fijn meel en koeken die met olijfolie aangemaakt waren. Dit moest Paulus niet alleen voor zichzelf maar ook voor de vier mannen betalen.


Tempel
Lees meer

Bij de tekst

Betekenis

In deze tekst zijn er duidelijk spanningen bij de eerste christenen: moeten ze als joden de joodse wetten volgen en beleven of kunnen ze er zich vrijer tegenover opstellen zoals Paulus dat doet vanuit zijn contacten met niet-joodse christenen?
De christenen in Jeruzalem, die dichter aanleunen bij de joden, overtuigen Paulus ervan om de joden in Jeruzalem duidelijk te maken dat hij een echte jood is.