Loading...
 

Handelingen 21, 22-29

2 C.Leterme Rome
Foto © Chantal Leterme (2018)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 22, 15-40: Paulus is een Romein

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1763-1764)

Al die tijd hadden de mensen naar Paulus geluisterd. Maar bij die laatste woorden begonnen ze te schreeuwen. Ze riepen: ‘Weg met hem! Hij moet dood!’ Ze schreeuwden, gooiden hun jassen op de grond en gooiden stof in de lucht. Zo boos waren ze. Toen zei de generaal tegen zijn soldaten: ‘Neem Paulus mee de kazerne in, en sla hem met de zweep. Dan vertelt hij ons wel waarom de mensen zo kwaad op hem zijn.’

De soldaten begonnen Paulus vast te binden. Er was ook een officier bij, en Paulus zei tegen hem: ‘Ik ben een Romein. Jullie mogen een Romein niet met de zweep slaan. En zeker niet voordat een rechter hem veroordeeld heeft.’ Toen de officier dat hoorde, ging hij het aan de generaal vertellen. Hij zei: ‘Weet u wel wat u doet? Paulus is een Romein!’ De generaal ging naar Paulus toe en vroeg: ‘Is dat waar? Bent u een Romein?’ Paulus antwoordde: ‘Jazeker.’ De generaal zei: ‘Ik ben ook een Romein. Maar ik heb veel geld moeten betalen om dat te worden.’ Paulus zei: ‘Ik ben een Romein vanaf mijn geboorte.’
De generaal schrok toen hij begreep dat hij een Romein had laten vastbinden. En de soldaten maakten Paulus meteen weer los.

Toch wilde de generaal weten waar de Joden Paulus van beschuldigden. Daarom liet hij hem de volgende dag uit de kazerne ophalen. Ook liet hij de hogepriesters en de andere Joodse leiders bij elkaar komen. En hij bracht Paulus naar hen toe.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

Tot zover hadden de mensen naar hem geluisterd,
maar toen riepen ze luid:
‘Sla hem dood, die man! Hij verdient niet langer te leven.’
Ze schreeuwden, wierpen ze hun mantels op de grond
en gooiden stof in de lucht,
Toen zei de bevelhebber:
‘Breng Paulus binnenin de kazerne en gesel hem.
Zo kunnen we vernemen waarom ze zo kwaad op hem zijn.
Maar toen ze wilden geselen, vroeg Paulus aan de honderdman:
‘Mag jij een Romein geselen en dat nog wel zonder veroordeling?
Toen de honderdman dit hoorde,
ging hij naar de bevelhebber en vroeg:
‘Weet ge wel wat ge gaat beginnen? Die man is een Romein!’

De bevelhebber ging naar Paulus en vroeg:
‘Zeg eens, ben jij Romein?”
Paulus antwoordde: “Ja.”
De bevelhebber zei:
‘Ik heb heel veel moeten betalen om dat te worden.’
Waarop Paulus zei: ‘Maar ik ben een Romein vanaf mijn geboorte.’
Meteen lieten zij die op het punt stonden hem te verhoren hem met rust.
Ook de bevelhebber werd bang
omdat hij een Romein had laten boeien.Stilstaan bij…

Tribunus
Een tribunus militum was een bevelhebber / commandant over een cohort, een zevenhonderdtal manschappen. De tribunus, van wie in deze tekst sprake is, was Claudius Lysias (Handelingen 23, 25), een Griek die het Romeins burgerrecht had gekocht. Hij stuurde Paulus nadien onder militaire begeleiding naar Felix, de procurator van Judea.
De cohort van Laudius Lysias was gelegerd in de burcht Antonia te Jeruzalem. Van daaruit kon men de tempelgebouwen goed overzien.


Honderdman
Romeins bevelhebber / commandant over honderd soldaten.