Loading...
 

Handelingen 9, 23-25

2 Mand


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 9, 23-25: Paulus vlucht uit Damascus 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1734)

Na een tijdje namen de Joden het besluit om Saulus te doden. Dag en nacht bewaakten ze de poorten van de stad om hem te kunnen vermoorden. Maar Saulus hoorde van het plan. Op een nacht namen de gelovigen hem daarom mee naar de stadsmuur. En ze lieten hem in een mand over de muur naar beneden zakken.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

De Joden wisten niet meer wat ze van Paulus moesten denken.
Paulus was toch die Farizeeër die christenen wilde arresteren
en nu is hij zelf een christen geworden
en spreekt hij over Jezus.
Na een tijd begonnen de Joden plannen te maken om hem te doden:
dag en nacht lieten ze de stadspoorten bewaken
zodat hij niet kon wegvluchten.
Maar Paulus werd daarvan op de hoogte gebracht.
In de nacht namen zijn leerlingen hem mee
en lieten hem in een mand
door de stadsmuur van Damascus naar beneden zakken.Stilstaan bij...

Paulus
Klik hier voor meer informatie.


Damascus
Stad op ongeveer 240 kilometer van Jeruzalem.
Lees meer over deze stad.

Bij de tekst

Paulus aan het woord

Over dit voorval in Damascus schrijft Paulus in de tweede brief aan de Korintiërs:
‘Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad bewaken om mij te vangen; en om aan zijn greep te ontsnappen moest ik in een mand worden neergelaten door een venster in de stadsmuur.’
(2 Korintiërs 11, 32-33)Sint-Pauluspoort

Damascus Bab Kisan

De poort ‘Bab Kisan’ in Damascus, die ook de ‘Sint-Pauluspoort’ genoemd wordt, dateert uit de vierde eeuw na Christus en is omgebouwd tot een kapel die herinnert aan het feit dat Paulus in een mand uit Damascus kon wegvluchten.

Bijbel en kunst

ANONIEM

Paulus vlucht uit Damascus in een mand

M Paulus Vlucht Uit Damascus  12e13e Eeuw (mozaïek)

Mozaïek uit de 12-13e eeuw