Loading...
 

Jozua 2

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jozua 2, 1-22: Spionnen bij Rachab

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag stuurde Jozua twee spionnen met de opdracht: `Ga het land verkennen en vooral de stad Jericho.' Zij gingen op weg en kwamen in het huis van Rachab, waar veel mannen bijeen kwamen. Daar bleven ze slapen. Intussen ging iemand naar de koning van Jericho en zei: `Er zijn hier vannacht een paar Israëlieten aangekomen om het land te verkennen.'
Toen liet de koning van Jericho aan Rachab zeggen: `Lever de mannen uit die bij u logeren, want het zijn spionnen.' Maar de vrouw bracht de spionnen eerst naar een schuilplaats en zei toen tegen de mannen van de koning: `Ja, die mannen zijn bij me geweest, maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. Toen het bijna donker werd, vlak voor de stadspoort dichtging, zijn ze weggegaan, maar ik weet niet waarheen. Als u ze onmiddellijk achterna gaat, haalt u ze zeker in.' Daarop gingen ze hen achterna. Zodra de achtervolgers de stad uit waren, werd de poort weer gesloten.

Maar Rachab had de spionnen naar het dak van haar huis gebracht en hen verborgen onder het vlas, dat daar op rekken te drogen hing. Nog voor de mannen gingen slapen, ging ze naar hen toe en zei: `Ik weet dat God jullie het land heeft gegeven. Wij hebben ook gehoord dat Hij bij de uittocht uit Egypte de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd en dat jullie twee koningen gedood hebben. Toen wij dat hoorden, sloeg ons de schrik om het hart. Niemand durfde iets tegen jullie te ondernemen. Werkelijk, jullie God is God in de hemel boven en op de aarde beneden. Zweer bij God, dat jullie voor mijn familie zullen zorgen, zoals ik voor jullie heb gezorgd. Dan kan ik erop vertrouwen dat je mijn familie in leven laat.' De mannen antwoordden: `Wij staan met ons leven borg voor jullie. Als jij onze plannen niet verraadt, zullen wij jullie dankbaar en trouw zijn, wanneer God ons het land geeft.'

Toen liet Rachab hen aan een touw door het raam naar beneden, want ze woonde in een huis in de stadsmuur. Ze zei: `Ga de bergen in, dan zullen de achtervolgers jullie niet vinden. Verstop je daar drie dagen tot ze terug in Jericho zijn, dan kun je verder gaan.' Toen zeiden de mannen: `Wij zullen ons houden aan onze belofte. Als wij het land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het raam binden, waardoor je ons naar beneden hebt gelaten, en heel je familie bij jou in huis brengen. Zij mogen jouw huis niet verlaten. Als dat toch gebeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen. En mocht je onze plannen verraden, dan moeten wij ons niet langer houden aan onze belofte.' `Afgesproken,' zei Rachab. Ze liet hen gaan en bond het rode koord aan het raam. De mannen trokken de bergen in en bleven daar drie dagen tot de achtervolgers teruggekeerd waren zonder iemand te vinden. Toen kwamen de twee spionnen uit de bergen naar beneden, staken de Jordaan over en kwamen bij Jozua. Zij zeiden: `Jahwe heeft ons het land in handen gegeven. De bewoners zijn nu al doodsbang voor ons.'Stilstaan bij …

Rachab
(Rachab = ruimte)
Rachab werd de moeder van Boaz, de grootvader van koning David.

Jozua
(= God is redding)
Jozua was een zoon van Nun uit de stam Efraïm (één van de twee zonen van Jozef). Oorspronkelijk heette hij Hosea (= verlossing), maar Mozes breidde die naam uit tot 'Jehsoeja' (= de Heer is verlossing) Ook de namen Jozef en Jezus zijn met deze naam verwant.

Jozua was de opvolger van Mozes. Onder zijn leiding trokken de Israëlieten het Beloofde Land binnen. Hij is de eerste die in het Beloofde Land een soort staat sticht waarbij de stammen op zichzelf blijven en slechts nu en dan in tijden van nood door een legeraanvoerder bijeengehouden.

Sittim
(= acassia’s)
Woestijngebied ten noordoosten van de Dode Zee.

Koning
Koningen in de tijd van Jozua waren meestal stadskoningen. Het gebied rond de stad behoorde tot hun invloedssfeer.

Dak
In het Nabije Oosten waren de meeste daken plat. Ze functioneerden vaak als een extra woonruimte, waar geslapen werd, gekeuveld werd, voorraden werden opgeslaan (bijvoorbeeld: veevoer of brandhout). Het vlas waaronder Rachab de spionnen verstopte, was er wellicht aan het drogen in afwachting van de verdere bewerking.

Huis in de stadsmuur
Het huis van Rachab werd waarschijnlijk boven of in de stadmuur van Jericho gebouwd. Het kon zelfs tussen de dubbele versterkte muren van de stad gestaan hebben.
Omdat Rachab een prostituee was, was haar huis een soort ontmoetingsplaats voor mannen waar men gemakkelijk allerlei informatie over de stad kon inwinnen.

Bij de tekst

Rachab

Het geloof van Rachab is gebaseerd op God
. die zijn volk verlost
. die de Rode Zee drooglegt
. die zijn volk bescherming biedt in de woestijnHet boek Jozua

Het boek Jozua biedt een sterk optimistische en eerder nationalistische visie op de intocht in het Beloofde Land. Het beschrijft de volgende gebeurtenissen:
. instorting van de muren van Jericho
. inname van de stad Ai
. overwinning op de koningen van het land
. reorganisatie van het hele grondgebied
. afscheidsrede van Jozua
Daarom lezen christenen het boek Jozua als een historisch boek.


Maar bij de joden hoort het boek Jozua en ook de boeken Rechters, Samuël en Koningen tot de profetische boeken (Nebiim). Die boeken proberen de waarden uit de tora aan het volk voor te houden en in te prenten.

Het boek Jozua
beschrijft hoe mensen het land moeten bewonen (vanuit de Tora)

Het boek Rechters
beschrijft hoe recht en gerechtigheid tot stand moeten komen

Het boek Samuel
beschrijft hoe het land moet bestuurd worden volgens de Tora

De boeken Koningen
beschrijven hoe het land moet bestuurd worden volgens de Tora

De geschriften van de Profeten
roepen rechtstreeks op om te leven met de Tora als leidraad.

Suggestie

Kleine kinderen

DOEN

Het huis van Rachab

Vertel het verhaal van Rachab (zie hoger: ‘dichter bij de tijd’) terwijl je met legoblokken de muur bouwt, waarin ook het huis van Rachab te vinden is.

Of
vertel eerst over Rachab. Nadien bouwen de kinderen haar huis, dat in de muur van Jericho gebouwd was, na met legoblokken.

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Rachab is in de weer

Vertel het verhaal van Rachab met behulp van de tekst 'Dichter bij de tijd' (zie hoger).
Bezorg de kinderen dit kopieerblad.
Nadat ze alle woorden doorstreept hebben, vinden ze de letters van het woord 'verkenners'. Op die manier worden de twee mannen door Jozua genoemd die het land moesten verkennen.

De kinderen vertellen het verhaal opnieuw en maken hierbij gebruik van het woord 'verkenners'.