Loading...
 

KAFARNAÜM

1


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje

Kafarnaüm was een stad aan de noordwestkust van het meer van Galilea, die vooral door vissers werd bewoond. De plaats was een tussenstation op een handelsroute die Damascus met de Middellandse Zee en Egypte verbond, waar kooplieden met hun kamelen konden overnachten en proviand inslaan. De stad was één van de grensplaatsen waar kooplui tol moesten betalen aan de Romeinse bezetter en waar ook een Romeins garnizoen gelegerd was.Betekenis van de naam

= dorp / stad van Nahum, of dorp / stad van troost.Actuele situatie

Kafarnaüm is een ruïnestad. De plaats werd in de zevende eeuw verlaten nadat een aardbeving de streek totaal verwoestte. In de 19e eeuw begonnen de Franciscanen met het opgraven van Kafarnaüm.

Wetenswaardigheden

Woonplaats van Jezus

Kafarnaüm

Jezus woonde in Kafarnaüm, in het huis waar vrienden een verlamde man door het dak lieten zakken (Marcus 2, 3). Ook verschillende van zijn leerlingen woonden in Kafarnaüm: de broers Simon Petrus en Andreas, de broers Jacobus en Johannes.
Dat Jezus in Kafarnaüm aan het meer woonde, was volgens Matteüs (Matteüs 4, 13-16) de vervulling van een profetie van Jesaja 8, 23 - 9, 1: '… het land aan de zee dat een groot licht zal zien.' Voor hem was Jezus diegene die in woord en daad vervulde wat de profeten hebben gezegd.Synagoge te Kafarnaüm

2 Israël Mei 2012 628
Foto © Chantal Leterme

De bekendste ruïne van Kafarnaüm is die van een synagoge die waarschijnlijk gebouwd werd aan het eind van de derde of in de vierde eeuw na Christus.

Reconstructie Synagoge

Reconstructie van de buitenkant van de synagoge


Syn

Reconstructie van de binnenkant van de synagoge


Archeologen vonden onder de funderingen basalten muren van een synagoge uit de eerste eeuw na Christus. Die synagoge kan gebouwd geweest zijn door een Romeinse honderdman.

Kafarnaüm Oude Synagoge

Aan de buitenkant van de synagoge zijn nog goed de fundamenten in basalt van de oude synagoge te zien.
Huis van Petrus

In de buurt van de synagoge vond men resten van een huis dat Petrus zou kunnen bewoond hebben. Men denkt dit omdat men in één van de hoeken in het Grieks de naam van Petrus vond samen met de afbeelding van een vissersboot.

Huis Van Petrus Rec.

Reconstructie van het 'huis van Petrus' na een eerste transformatie

Wellicht werd in de tweede eeuw over dat huis heen een gebouw opgetrokken dat groter was dan de omliggende woonhuizen. Misschien was dat een kerk. Onder de vloer die uit basaltplaten bestond, vond men lagen die teruggingen tot de eerste eeuw voor Christus.

Huizen in Kafarnaüm waren opgetrokken uit basaltblokken, zonder cement. Het basalt, een vulkanisch gesteente, was in Kafarnaüm afkomstig van een vroegere vulkaanuitbarsting op de Golan.
De daken bestonden uit lichte balken die met takken, stro en aarde waren bedekt.

Capernhouse

Reconstructie van huizen te Kafarnaüm.
Let extra op de donkere basaltstenen die in de muren te zien zijn.

Nog later werd een achtzijdige Byzantijnse kerk gebouwd boven op het vroegere 'huis van Petrus'.

3

Op deze oude foto zijn de resten te zien van de fundamenten van een Byzantijnse kerk die ooit stond boven het 'huis van Petrus'.


Achth.basisliek Rec

Reconstructie van de achthoekige Byzantijnse kerk

In 1990 werd een moderne kerk gebouwd boven die archeologische vondsten.

베드로장모열병고치신곳

De nieuwe kerk boven het 'huis van Petrus' steunt op acht zuilen. Die acht zuilen herinneren aan de acht hoeken van de Byzantijnse kerk die rond 500 na Christus werd gebouwd.Via Maris

De Via Maris is de moderne naam voor de vroegere karavaanroute, die langs de Palestijnse kust liep. Tijdens de oudheid was dit de belangrijkste handelsweg tussen Egypte en de landen in noordoost-Azië.

CapernaumviaMarisMilestone

Grenspaal


Kafarnaüm in de Bijbel

Nieuwe Testament

Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen
Marcus 1, 21-28: In de synagoge van Kafarnaüm
Marcus 1, 29-39: De schoonmoeder van Petrus