Loading...
 

Lezingen van dag tot dag - lectionarium I (even cyclus)

Kalender


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Advent

1e week van de advent - II
2e week van de advent - II
3e week van de advent - II
17-24 december - II

Kersttijd

Kerstoctaaf
Van 2 januari tot Openbaring
Na Openbaring

Veertigdagentijd

Aswoensdag en de week daarna
1e week in de veertigdagentijd
2e week in de veertigdagentijd
3e week in de veertigdagentijd
4e week in de veertigdagentijd
5e week in de veertigdagentijd
Goede Week

Paastijd

Paasoctaaf
2e week in de paastijd
3e week in de paastijd
4e week in de paastijd
5e week in de paastijd
6e week in de paastijd
7e week in de paastijd

Tijd door het jaar

1e week door het jaar
2e week door het jaar
3e week door het jaar
4e week door het jaar
5e week door het jaar
6e week door het jaar
7e week door het jaar
8e week door het jaar
9e week door het jaar
10e week door het jaar
11e week door het jaar
12e week door het jaar
13e week door het jaar
14e week door het jaar
15e week door het jaar - I
16e week door het jaar
17e week door het jaar - I
18e week door het jaar - I
19e week door het jaar - I
20e week door het jaar - I
21e week door het jaar - I
22e week door het jaar - I
23e week door het jaar - I
24e week door het jaar - I
25e week door het jaar - I
26e week door het jaar - I
27e week door het jaar - I
28e week door het jaar - I
29e week door het jaar - I
30e week door het jaar - I
31e week door het jaar - I
32e week door het jaar - I
33e week door het jaar - I
34e week door het jaar - I

Heiligenfeesten

Met vaste datum

1 januariFeest van de moeder Gods
25 januari Bekering van Paulus
2 februari Opdracht van de Heer - Lichtmis
22 februari Sint-Petrusstoel te Rome
19 maart Heilige Jozef
25 maart Aankondiging van de Heer - Maria boodschap
25 april Evangelist Marcus
29 april Heilige Catharina van Siena
14 mei Heilige Mattias
24 juni Geboorte van Johannes de doper
29 juni Heiligen Petrus en Paulus
3 juliHeilige apostel Thomas
11 juliHeilige Benedictus van Nursia
6 augustus Gedaanteverandering van de Heer
15 augustus Tenhemelopneming van Maria
8 septemberMaria Geboorte
14 september Feest van de Kruisverheffing
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
9 november Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
8 decemberOnbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria.
Met wisselende datum

PinkstermaandagHeilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
Donderdag na het feest van de Drie-eenheid Sacramentsdag A
Vrijdag na de tweede zondag van PinksterenHeilig hart van Jezus
Zaterdag na de tweede zondag van PinksterenOnbevlekt Hart van Maria