Loading...
 

Liturgisch jaar A 2019-2020

DECEMBER 2019
1 december: 1e zondag van de advent A
6 december: H. Nicolaas
8 december: 2e zondag van de advent A
15 december: 3e zondag van de advent A
22 december: 4e zondag van de advent A
24 / 25 december: Kerstmis
29 december: Heilige Familie


JANUARI 2020
1 januari : Feest van de moeder Gods Maria
1 januari: Wereldgebedsdag voor de vrede
5 januari: Openbaring van de Heer A B C
6 januari: Driekoningen
12 januari: Doopsel van Christus A
19 januari: 2e zondag door het jaar A
25 januari: Bekering van Paulus
26 januari: 3e zondag door het jaar A


FEBRUARI
2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
3 februari: H. Blasius
9 februari: 5e zondag door het jaar A
14 februari: Valentijn
16 februari : 6e zondag door het jaar A
23 februari : 7e zondag door het jaar A
25 februari: Carnaval
26 februari: Aswoensdag


MAART
1 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd A
8 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd A
15 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd A
22 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd A
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap
29 maart: 5e zondag van de veertigdagentijd A


APRIL
5 april: Palmzondag A
9 april: Witte Donderdag A B C
10 april: Goede Vrijdag A B C
11 april: Paaswake A B C
12 april: Pasen A B C
19 april: 2e paaszondag A
26 april: 3e paaszondag A


MEI
3 mei: 4e paaszondag A
10 mei: 5e paaszondag A
10 mei: H. Pater Damiaan
12, 13, 14 mei: IJsheiligen
17 mei: 6e paaszondag A
21 mei: Hemelvaart A
24 mei: 7e paaszondag A
31 mei: Pinksteren A


JUNI
7 juni: Heilige Drie-eenheid A
11 juni: Sacramentsdag A
14 juni: Sacramentszondag A / 11e zondag door het jaar A
19 juni: H. hart van Jezus
20 juni: Onbevlekt Hart van Maria
21 juni: 12e zondag door het jaar A
24 juni: Geboorte van Johannes de doper
28 juni: 13e zondag door het jaar A
29 juni: HH. Petrus en Paulus


JULI
5 juli: 14e zondag door het jaar A
12 juli: 15e zondag door het jaar A
19 juli: 16e zondag door het jaar A
26 juli: 17e zondag door het jaar A
30 juli: Internationale dag van de vriendschap


AUGUSTUS
2 augustus: 18e zondag door het jaar A
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
9 augustus: 19e zondag door het jaar A
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
16 augustus: 20e zondag door het jaar A
23 augustus: 21e zondag door het jaar A
24 augustus: H. Bartolomeüs
29 augustus: Marteldood van Johannes de Doper
30 augustus: 22e zondag door het jaar A


SEPTEMBER
Extra:
Bij een nieuwe start
Het liturgisch jaar

1 september: Wereldbiddag voor de Schepping
6 september: 23e zondag door het jaar A
8 september: Maria Geboorte
13 september: 24e zondag door het jaar A
14 september: Feest van de Kruisverheffing
15 september: Feest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten
Extra: Vrede
20 september : 25e zondag door het jaar A
21 september: Matteüs
27 september: 26e zondag door het jaar A
29 september: Feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël


OKTOBER
Extra
Missie

2 oktober: Feest van de Engelbewaarders
4 oktober: 27e zondag door het jaar A
4 oktober: H. Franciscus
11 oktober: 28e zondag door het jaar A
18 oktober: 29e zondag door het jaar A
18 oktober: Lucas, evangelist
22 oktober: H. Johannes Paulus II
25 oktober: 30e zondag door het jaar A
28 oktober: Apostelen Simon de IJveraar en Judas Taddeüs
31 oktober: Halloween


NOVEMBER
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
8 november: 32e zondag door het jaar A
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
11 november: Sint-Maarten
Vrede nav Wapenstilstand
15 november: 33e zondag door het jaar A
17 november: H. Elisabeth van Hongarije
21 november: Maria presentatie
22 november: Christus Koning A