Loading...
 

Lucas

03 Lucas


De schrijver
De evangelist Lucas
Het evangelie volgens Lucas
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten van Lucas zelf. De andere referenties betreffen info en suggesties bij parallelle teksten bij Matteüs en /of Marcus)

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21: In de synagoge van Nazaret I
Lucas, 1, 5-17: Zacharias zal een zoon krijgen
Lucas 1, 5-25: De boodschap aan Zacharias
Lucas 1, 26-38: Boodschap van een engel
Lucas 1, 39-45: Maria bij Elisabet
Lucas 1, 39-56: Na de boodschap van de engel
Lucas 1, 46-56: Magnificat
Lucas 1, 57-66: Johannes is zijn naam

Lucas 2, 1-14: De geboorte van Jezus
Lucas 2, 15-20: Bezoek van de herders
Lucas 2, 16-21: Na de geboorte van Jezus
Lucas 2, 22-40: De opdracht van Jezus
Lucas 2, 36-40: De profetes Hanna
Lucas 2, 41-52: De twaalfjarige Jezus in de tempel

Lucas 3, 1-6: Optreden van Johannes de doper
Lucas 3, 10-18: Optreden van Johannes de doper II
Lucas 3, 15-16; 3, 21-22: Johannes doopt Jezus

Lucas 4, 1-13: Jezus in de woestijn
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21: In de synagoge van Nazaret I
Lucas 4, 21-30: In de synagoge van Nazaret II

Lucas 5, 1-11: Roeping van enkele vissers
Lucas 5, 12-16: Jezus geneest een melaatse
Lucas 5, 27-32: De roeping van Levi

Lucas 6, 6-11: De man met een vergroeide hand
Lucas 6, 13-16: Zending van de leerlingen
Lucas 6, 17.20-26: Jezus spreekt tot de leerlingen
Lucas 6, 27-38: De gulden rede
Lucas 6, 36-38: Goed zijn
Lucas 6, 39-45: Wijze woorden van Jezus

Lucas 7, 1-10: Jezus en de honderdman
Lucas 7, 11-17: Jezus en de weduwe van Naïn
Lucas 7, 36-8.3:Aan tafel bij een Farizeeër

Lucas 8, 22-25: Jezus stilt de storm
Lucas 8, 40-56: Het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die twaalf jaar ziek was

Lucas 9, 11b-17: Jezus geeft veel mensen te eten
Lucas 9, 18-24: Wie is Jezus?
Lucas 9, 22-25: Jezus volgen
Lucas 9, 28-36:Jezus op de berg
Lucas 9, 51-62: Op weg naar Jeruzalem

Lucas 10, 1-12.17-20: Zending van de leerlingen
Lucas 10, 25-37: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10, 38-42: Marta en Maria

Lucas 11, 1-13: Jezus leert bidden
Lucas 11, 16.29-32: Het teken van Jona
Lucas 11, 27-28: Het echte geluk

Lucas 12, 13-21: Over een hebzuchtige boer
Lucas 12, 32-48: Maak je geen zorgen
Lucas 12, 49-53: Verdeeldheid en geen vrede

Lucas 13, 1-9: De vijgenboom zonder vruchten
Lucas 13, 10-17: Jezus en een kromgebogen vrouw
Lucas 13, 22-30: De nauwe deur

Lucas 14, 1.7-14: Gelijkenissen bij een maaltijd
Lucas 14, 25-35: De ware volgeling

Lucas 15, 1-32: Parabels over wat verloren is
. Lucas 15, 1-7: Het verloren schaap
. Lucas 15, 8-10: Het verloren muntstuk
. Lucas 15, 1-3.11-32: De verloren zoon

Lucas 16, 1-13: De onrechtvaardige rentmeester
Lucas 16, 19-31: Lazarus en de rijke

Lucas 17, 5-10: Lessen voor de leerlingen
Lucas 17, 11-19: Genezing van tien melaatsen

Lucas 18, 1-8: De rechter en de weduwe
Lucas 18, 9-14: De farizeeër en de tollenaar
Lucas 18, 15-17: Jezus en de kinderen

Lucas 19, 1-10: Jezus en Zacheüs
Lucas 19, 28-40: De intocht in Jeruzalem

Lucas 20, 27-38: Vraag over de opstanding / verrijzenis

Lucas 21, 5-19: Over de val van Jeruzalem
Lucas 21, 25-28.34-36: Wees waakzaam

Lucas 22, 14-23, 56: De laatste dagen van Jezus
. Lucas 22, 14-38: Het laatste avondmaal
. Lucas 22, 39-53: Jezus op de Olijfberg
. Lucas 22, 54 – 23, 25: Jezus wordt ondervraagd

. Lucas 23, 26 – 23, 34: Het lijden van Jezus
. Lucas 23, 35-43: Jezus aan het kruis
. Lucas 23, 44-49: Jezus sterft
. Lucas 23, 50 – 23, 56: Jezus wordt begraven


Lucas 24, 1-12: De vrouwen bij het graf
Lucas 24, 13-35: De leerlingen uit Emmaüs
Lucas 24, 35-48: Jezus verschijnt
Lucas 24, 35-53: Laatste woorden van Jezus
Lucas 24, 46-53: Afscheid van Jezus