Loading...
 

Lucas 22, 39-53

2 Slaap


…page...

Lucas 22, 39-53: Jezus op de Olijfberg

Lucas 22, 39-53 // Marcus 14, 26-52 // Matteüs 26, 36-56De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1666-1667)

Jezus ging de stad uit. Hij ging naar de Olijfberg, zoals altijd. De leerlingen gingen met hem mee. Toen ze op de berg waren, zei Jezus: ‘Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt.’ Daarna liep hij zelf een stukje verder. Hij knielde en begon te bidden: ‘Vader, als u het wilt, houd dan dit zware lijden bij mij weg! Maar doe wat u zelf wilt, niet wat ik wil.’ Toen kwam er een engel uit de hemel om Jezus kracht te geven. Jezus was bang en ging steeds harder bidden. Zijn zweet viel in grote druppels op de grond. Het leken wel druppels bloed.
Toen Jezus klaar was met bidden, stond hij op en ging naar zijn leerlingen. Die waren van verdriet in slaap gevallen. Jezus zei: ‘Waarom slapen jullie? Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt.’

Terwijl Jezus dat zei, kwam er een groep mannen aan. Judas, één van de twaalf leerlingen, liep voorop. Hij ging naar Jezus toe en groette hem met een kus. Maar Jezus zei: ‘Judas, verraad je de Mensenzoon met een kus?’ Toen de leerlingen begrepen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we onze zwaarden pakken?’ En één van de leerlingen pakte zijn zwaard en sloeg de knecht van de hogepriester. Hij sloeg zijn rechteroor eraf. Maar Jezus zei: ‘Stop, genoeg!’ En hij pakte het oor en maakte de man weer beter.
Er waren priesters, officieren van de tempel en leiders van het volk meegekomen om Jezus gevangen te nemen. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zijn hier gekomen met zwaarden en stokken. Alsof ik een gevaarlijke misdadiger ben! Elke dag was ik bij jullie in de tempel, maar toen namen jullie mij niet gevangen. Nu is het moment gekomen waarop jullie gewacht hebben. Nu laat de duisternis haar macht zien.’Dichter bij de tijd

(C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden, fiche die hoort bij Lucas 22,14 - 23,56)

Jezus gaat naar buiten en gaat zoals gewoonlijk naar de Olijfberg.
Zijn leerlingen gaan met Hem mee. Als Hij daar is, zegt Hij:
‘Bid dat jullie niet in bekoring komt.’
Hij gaat wat verder. Daar valt Hij op zijn knieën en bidt:
‘Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg;
maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U.’
Na dit gebed staat Hij op en gaat naar zijn leerlingen.
Hij vindt ze in slaap. Hij zegt: ‘Hoe kunnen jullie nu slapen?
Sta op en bid dat jullie niet in bekoring komt.’
Hij is nog niet uitgesproken of er komt opeens heel wat volk.
Judas, een van de twaalf, loopt voorop.
Hij gaat naar Jezus en geeft Hem een kus.
Jezus zegt: ‘Judas, verraad je de Mensenzoon met een kus?’
Wanneer zijn leerlingen zien wat er gaat gebeuren, vragen ze:
‘Heer, zullen we erop inslaan met het zwaard?’
Maar Jezus zegt: ‘Nee, stop daarmee!’

De hogepriesters, de tempelwacht en de oudsten komen op Hem af.
Jezus zegt: ‘Jullie komen met zwaarden en stokken op Me af,
alsof Ik een bandiet ben. Maar dag in dag uit was Ik in de tempel.
Waarom hebben jullie Me daar niet aangehouden?
De duisternis is duidelijk jullie beste tijd.’
Zij arresteren Hem en brengen Hem naar het huis van de hogepriester.Stilstaan bij…

Olijfberg
De Olijfberg ligt ten Oosten van Jeruzalem langs de Cedronvallei. Omdat de Olijfberg hoger ligt dan de stad, had men van daar uit een mooi zicht op de tempelberg. De joden verwachtten dat de Messi-as zich vanuit de hemel op de Olijfberg zal openbaren.


Vader
Typische manier waarmee Jezus God aanspreekt. Door God zijn vader te noemen, wordt duidelijk dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zijn volgelingen ook God als Vader mogen noemen, zijn zij dus zonen of dochters, kinderen van God. Een verwantschap die een hele taak met zich meedraagt.


Kussen
Een kus die in het openbaar werd gegeven was een betuiging van eerbied, geen teken van intimiteit. Merk op dat de bekendheid van Jezus in Jeruzalem relatief geweest moet zijn: Judas moest een her-kenningsteken opgeven.


Judas
Eén van de twaalf apostelen. Hij had vermoedelijk contacten met verzetsstrijders. Misschien was hij teleurgesteld dat Jezus niet opriep tot een strijd tegen de Romeinen, zoals de meeste joden dat van de Messias verwachtten.


Mensenzoon
Dit woord komt 69 keer voor in het evangelie (telkens in de mond van Jezus) en slechts éénmaal in de Handelingen. Jezus gebruikte het om over zichzelf te spreken. Op zich betekent het 'mens'. Maar in het boek Daniël spreekt de schrijver over de mensenzoon als over een koning die zorgt voor vrede en die de mensen komt oordelen.

Bijbel en kunst

M. CIRY

De slaap van de apostelen

De Slaap Van De Apostelen


Michel Ciry, (La Baule 31 augustus 1919) is een Frans kunstenaar op veel terreinen: schilder, aquarellist, etser, tekenaar, schrijver. Religieuze onderwerpen vormen een belangrijk deel van zijn werk.
Sinds 1960 woont en werkt hij in Normanië (Varengeville-sur-mer).