Loading...
 

Lucas 23, 44-49

2 Kruis


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Lucas 23, 44-49: Jezus sterft 

Lucas 23, 44-49 // Matteüs 27, 27-61 // Marcus 15, 16-41De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1670)

Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker, omdat de zon geen licht gaf. En in de tempel scheurde het gordijn voor de heilige zaal doormidden. Toen riep Jezus: ‘Vader, mijn leven is in uw handen!’ Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij.
De Romeinse officier die bij het kruis stond, zag wat er gebeurde. Hij eerde God en zei: ‘Geen twijfel mogelijk! Die man hoorde bij God!’ En alle mensen die waren komen kijken, gingen huilend weer naar huis. De leerlingen van Jezus stonden een eind verderop te kijken. Ze stonden bij de vrouwen uit Galilea die met Jezus meegekomen waren.Dichter bij de tijd

(C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden, fiche die hoort bij Lucas 22,14 - 23,56)

Rond de middag wordt het donker in heel het land, tot drie uur.
Er is een zonsverduistering.
Het voorhangsel in de tempel scheurt middendoor.
Jezus roept luid: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’
Na deze woorden sterft Hij.
De honderdman, die ziet wat er gebeurt, verheerlijkt God en zegt:
‘Waarachtig, die man was een rechtvaardige.’
Alle mensen die kwamen kijken, gaan naar huis.
Ze slaan zich op de borst als teken van rouw.
Alle vrienden van Jezus blijven toekijken vanuit de verte.
Ook de vrouwen die Hem volgden vanuit Galilea.Stilstaan bij...

Het zesde uur
Dit uur komt overeen met de middag, het moment van de dag waarop de zon het hoogst aan de hemel staat.


Het negende uur
= drie uur in de namiddag.


Zonsverduistering
Dat de zon toen verduisterde kon niet omdat het op dat moment volle maan was. Het paasfeest wordt altijd gevierd tijdens volle maan. Lucas wilde er wellicht de duisternis in het hart van de mensen mee uitdrukken.
Duisternis is beeldende taal om de verlatenheid van iemand aan te geven en het feit dat met Jezus’ dood het ‘licht’ en de hoop voorgoed verloren schijnen te gaan.


Voorhangsel in de tempel
Dit voorhangsel was een zwaar gordijn dat het heilige der heiligen afsloot. Alleen de hogepriester mocht eens per jaar het Allerheiligste betreden.
Dat het voorhangsel scheurt betekent dat het jodendom met de tempel als heiligdom heeft afgedaan: God is toegankelijk geworden voor iedereen, in Jezus heeft Hij zich voor allen kenbaar gemaakt.


Honderdman
Een honderdman was een Romeinse legeraanvoerder die het bevel uitoefende over honderd soldaten. Meestal was hij een gewoon soldaat, die door zijn veldheer bevorderd was, omdat hij moedig of trouw was.
In het Nieuwe Testament vertegenwoordigt hij de niet-joden. Zo onderstreept hij het belang van Jezus voor alle mensen.

Bij de tekst ...

De dood op een kruis

De dood op een kruis had ernstige gevolgen voor de familie en vrienden van de gekruisigde:

Rouwen om de gekruisigde was verboden. Wie dat toch deed riskeerde zelf gekruisigd te worden.
‘Noch aan verwanten, noch aan vrienden was het toegestaan dichterbij te komen, ze te bewenen. Ook ze lange tijd bekijken was verboden.’ (Tacitus over de massa-executies onder Tiberius)

Volgens het strafrecht moest het lichaam van de gekruisigde aan het kruis blijven hangen tot de dieren zijn lijk hadden opgegeten. Zo werd die dood een afschrikking voor anderen. Het verbod om een gekruisigde te begraven was dus een onderdeel van de straf. Daarom werden die lijken bewaakt zodat ze niet ‘gestolen’ konden worden.

Bijbel en kunst

A. SERVAES

Christus aan het kruis

Servaes

(1923, houtskool op papier, Museum voor Religieuze Kunst)


Albert Servaes (1883-1966) behoorde tot de Latemse school. In 1919 kende hij een artistieke doorbraak met zijn kruisweg.
Maar de Kerkelijke overheid kon zich niet vinden in deze kruisweg waar deze statie deel van uitmaakt en verbood om het werk op te hangen. Men vond dat het lijden van Jezus er te gruwelijk werd voorgesteld.
Ook de intellectuele en artistieke elite van de jaren '20 wilde niet langer met hem te maken hebben, omdat hij zijn talent en zijn kunst ten dienste stelde van de godsdienst.