Loading...
 

Over psalmen

Violen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalmen

Een bijzonder boek

Het boek psalmen bevat 150 liederen en gedichten.

Psalmen werden vooral gezongen in de tempel met begeleiding van eenvoudige muziek, vooral van snaarinstrumenten. Eén ervan, het psalter (een soort harp) gaf zijn naam aan het lied zelf. ‘Psalm’ is oorspronkelijk een Grieks woord (Psalmos) dat letterlijk betekent: ‘loslaten van de gespannen boogpees’, wat gebeurt bij het tokkelen op de snaren.

In die psalmen wordt God geprezen, geëerd, gebeden, bedankt, vraagt men Hem om hulp, klaagt men om zijn situatie. Daaruit blijkt dat men God alles kan zeggen, toevertrouwen, vragen... Psalmen zijn geen spontane gebeden, maar vaste teksten in een dichterlijke vorm. Samen met het brengen van offers waren ze een middel om met God om te gaan.

Sommige psalmen zijn bestemd voor iemand alleen en andere voor een grotere groep mensen of voor het volk Israël. De oudste psalmen werden waarschijnlijk door koning David zelf gedicht. Dat zouden er een 73-tal zijn. De andere psalmen zijn van na 515, toen de tweede tempel in Jeruzalem werd ingewijd.

Psalmen kregen voor veel mensen een bijzondere betekenis, omdat ze in de psalmen alles terugvinden wat hen raakt en wat ze meemaken in hun leven.

Suggestie

Grote kinderen

INFORMEREN

Oude gebeden

Psalmen zijn niet alleen gebeden van lang geleden, het zijn ook gebeden die Jezus kende en gebeden heeft. In sommige teksten uit het Nieuwe Testament kun je daar nog sporen van vinden.

CREËREN

Een lied voor God

Een psalmist, iemand die een psalm schrijft, gebruikt graag:

. Woorden om zijn gevoelens mee uit te drukken
Gevoelens als:
Geluk
Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
Psalm 133

Dankbaarheid
Breng dank aan de heer, want Hij is goed,
zijn liefde kent geen grenzen.
Psalm 118

Angst
Mijn hart is vol van angst.
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
Psalm 25

Rust
Ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel.
Psalm 131

Hulpeloosheid
Red mij, God, het water staat aan mijn lippen,
ik zink weg in bodemloos slijk
en vind geen grond voor mijn voeten,
Talrijk zijn mijn vijanden die mij bedriegen.
Psalm 69


. Vergelijkingen met situaties uit het dagelijkse leven
Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Psalm 42

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Psalm 103


. Kreten en uitroepen
Om de aandacht van God te trekken vind je in veel psalmen de volgende woorden:
O God
Halleluja!
Loof GodMet deze typische elementen van een psalm, kun je nu zelf zonder veel moeite een psalm schrijven:
- Begin met je af te vragen hoe jij je voelt
Ik voel me ... (blij, ongerust, kwaad, vredig, gelukkig, sterk, zwak -

- Zoek daarna een vergelijking met andere woorden of beelden
Net zoals ... (het gezang van een vogel, het geraas van een trein, de geur van regen ...

- Zeg daarna wat je van God verwacht.
Ik zou willen dat je voor mij bent als: ... (iemand die naar me luistert, die me verstaat, een vriend, een vader, een moeder, een rots om op te bouwen, een beker water op een warme dag)


- Bedenk met welke woorden je de aandacht van God wilt trekken.


TIP
Als alle kinderen alleen of per twee een eigen psalm hebben geschreven, bundel je die gebeden in een eigen psalmenboek.Een psalm voor deze tijd

Begin met de woorden:

God,
Ik heb het volgende meegemaakt:
Ik ……………..

Ik wil je daarvoor danken want …

DOEN

Gebedenkoffer

Zorg voor een plastic box of een houten kistje.
Daarin verzamelen de kinderen cd's, gebedenboekjes, schriften met losse gebeden, voorwerpen die een hulp zijn bij het bidden (kaars, beeldend materiaal, foto's, muziekinstrumenten …).
Maak gebruik van deze koffer bij het begin of het einde van een activiteit.

Psalmen in ‘bijbelin1000seconden’

Psalm 1: De gelukkige mens
Psalm 3: God is mijn schild
Psalm 8: Hoe machtig is uw naam

Psalm 15: Wie mag er bij U komen?
Psalm 16: Veilig bij God
Psalm 17: In de schaduw van uw vleugels
Psalm 19: De macht van God

Psalm 22: Waarom heb Je me verlaten?
Psalm 23: De Heer is mijn herder
Psalm 24: De grote Koning
Psalm 25: De wegen van God
Psalm 27: De Heer is mijn licht
Psalm 29: De stem van God

Psalm 31: Schuilen bij God
Psalm 33: Respecteer God
Psalm 34: De Heer is nabij

Psalm 40: Een nieuw lied
Psalm 46: Bij God zijn we veilig
Psalm 47: Klap in je handen

Psalm 51: Heb medelijden met me
Psalm 56: Op God vertrouwen

Psalm 66: Juich voor God
Psalm 67: Loof en dank God
Psalm 68: Een processielied

Psalm 72: Koning zoals God

Psalm 84: Het huis van God
Psalm 86: God, luister naar mij
Psalm 89: Eeuwige goedheid en trouw

Psalm 90: Het leven is zo voorbij
Psalm 91: God zorgt voor de mens
Psalm 92: U maakt mij blij!
Psalm 94: Rechter van de aarde
Psalm 95: Maak muziek voor God
Psalm 96: Zing een nieuw lied
Psalm 97: De Heer is koning
Psalm 98: Zing allemaal voor God

Psalm 100: Een feestelijk lied
Psalm 103: God vergeeft alle tekorten
Psalm 104: Gods heerlijke schepping
Psalm 106: God is goed, de mensen ondankbaar
Psalm 107: Gods liefde kent geen grenzen

Psalm 112: Het leven van de rechtvaardige
Psalm 113: Bezing God overal en altijd
Psalm 117: God kent geen grenzen
Psalm 118: Loof God, want Hij is goed
Psalm 119: De langste psalm

Psalm 121: De Heer is bezorgd
Psalm 122: Stad van vrede
Psalm 126: Terug in Sion
Psalm 128: Geluk voor dit huis

Psalm 130: Hoor mij, Heer
Psalm 132: Het huis van God
Psalm 137: Heimwee naar Jeruzalem
Psalm 138: God is groot

Psalm 146: Vertrouw op God
Psalm 147: Het is heerlijk voor God te zingen
Psalm 148: Zing allemaal voor God
Psalm 149: Een nieuw lied