Loading...
 

Psalm 1

2 Boom

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 1: De gelukkige mens

De tekst

Dichter bij de tijd

Gelukkig de mens

(Bron: onbekend)

Gelukkig de mens die geen voet zet
op de wegen van het kwaad,

maar dag en nacht luistert
naar het woord van de Heer.

Hij is als een boom aan het water,
geplant in de liefde van God.

Vrede en hoop zijn zijn vruchten.
Nooit zal hij verdorren!Psalm 1

(Bewerking: C. Leterme)

Gelukkig de mens
die niet luistert naar wie kwaad doet,
die zijn voeten niet zet
op de weg van zondaars,
die niet aan tafel zit bij spotters,
maar vreugde vindt in de wet van God,
en die dag en nacht leest.

Zo iemand is als een boom,
geworteld aan stromend water,
die vrucht draagt in het seizoen.
Zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet, komt tot bloei.

Met wie kwaad doen gaat het heel anders!
Zij lijken op kaf: de wind waait het weg.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
en zondaars niet in de raad der rechtvaardigen.
Want God beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen is een doodlopend pad.Stilstaan bij …

Wet
In de Bijbel wordt met ‘wet’ meestal meer bedoeld dat wat men in deze tijd daaronder verstaat. Het betreft alles waarin men de wil van God kan vinden.

Reciteert / leest
Vroeger was het de gewoonte om een tekst halfluid te reciteren wanneer men die las. In Handelingen 8, 26-40 kon Filippus zo iemand uit het boek Jesaja horen lezen.

Kaf
Bij het wannen wordt het koren omhoog gegooid, zodat het kaf van het koren gescheiden wordt en door de wind kan wegwaaien.

Rechtvaardige
Iemand die de rechten van zijn medemens respecteert.

Weg
Beeldende manier om te spreken over de levenswandel van iemand.

Bij de tekst

De eerste psalm

Psalm 1 is de eerste psalm van het eerste deel (= psalmen 1 tot en 41) van de vijf delen in het boek psalmen.
Sommigen lezen psalm 1 als een proloog, een inleiding op het boek psalmen, anderen zien de twee eerste psalmen als een geheel.Wat de psalm bezingt

In deze psalm staat de ‘rechtvaardige’ tegenover de ‘goddeloze’ of de zondaar. Hij bestudeert de wetten van God, krijgt zo een goed oordeel en vermijdt slecht gezelschap, waardoor hij dankzij de bescherming van God moeilijke tijden in het leven kan doorstaan.
Het gedrag van de goddeloze maakt hem kwetsbaar voor rampen. De weg die hij kiest leidt tot vernietiging.
De rechtvaardige man wordt vergeleken met een boom die bij een beek wordt geplant. Zijn oogst is overvloedig, en wat hij ook doet, bloeit.Jeremia

Net als de psalmist is ook Jeremia enthousiast over de beeldspraak waarbij een boom bij water vergeleken wordt met de rechtvaardige. Lees: Jeremia 17, 5-8

Bijbel en kunst

ANONIEM

Miniatuur

Heilige Lodewijk Psalter 30 Verso

Leidse psalter van de Heilige Lodewijk


De eerste letter van de eerste psalm is in de Latijnse vertaling (Vulgaat) de letter ‘B’ van het eerste woord: ‘beatus’.L. D’Souza

De Levensstroom
(Bron: Wies Beckers in ArtWay beeldmeditatie 14 januari 2018 - www.artway.eu)

5 Lucy D'Souza

D'Souza beeldt de levensstroom af als een vrouwelijke persoon, waarmee ze de levengevende eigenschappen van water verpersoonlijkt. Uit haar hart ontspringt een bron, die aangroeit tot een rivier met op de vruchtbare oevers allerlei bomen die het hele jaar door vrucht dragen. De bladeren dienen tot heilzaam kruid.

In de handen van de vrouw zien we de kruiswonden. Ze verwijst zowel naar Jezus, bron van het levende water, als naar moeder aarde die lijdt onder de opwarming van het klimaat.

In totaal zijn er 153 vissen. Dit getal stond vroeger voor volheid en kan nu verwijzen naar de biodiversiteit. Zon en maan staan voor licht en duisternis, voor dag en nacht. De rivier die zich ontrolt als een spiraal is te vergelijken met een liefdevol hart dat zich opent naar anderen toe en zo voor velen een bron van leven is.

De bomen op de oevers van de levensstroom doen denken aan de boom geworteld aan stromend water in psalm 1, die een scherpe tegenstelling maakt: de weg van de vromen en de weg van de bozen. Welke weg kies je? Wie kiest voor een leven naar het woord van God, is als een boom geworteld aan stromend water. Aan de boom / de mens is te zien waar hij zijn water haalt.

Dit werk nodigt uit om te leven vanuit het Bijbelse beeld van de levensstroom en de boom geworteld in stromend water. Bewust van de schoonheid van Gods schepping worden we gevoelig voor milieuproblemen en kunnen we keuzes maken ten leven. Zo worden we bondgenoten van de Schepper, bron van alle leven.

Suggesties

Jongeren

BELUISTEREN

Kim Hill: Psalm 1


Blessed is he who will follow the Lord
He will not stand in the path of the sinner
He will not sit in the seat of the scoffer
For the law of the Lord is his delight

In his law he meditates, day and night
He will be like a tree planted by water
He will yield his fruit in its season, his leaves won't die
In whatever he does, he will prosper

Blessed is he who will follow the Lord
He will not stand in the path of the sinner
He will not sit in the seat of the scoffer
For the law of the Lord is his delight

For the lost, they are like chaff
that the wind drives away
They are not safe
at any time their life could perish

Blessed is he who will follow the Lord
He will not stand in the path of the sinner
He will not sit in the seat of the scoffer
For the law of the Lord is his delight

The Lord holds the plans,
and the paths of all who follow him
The righteous will stand secure
and last forever

Blessed is he who will follow the Lord
He will not stand in the path of the sinner
He will not sit in the seat of the scoffer
For the law of the Lord is his Delight


Klik hier om dit lied te beluisteren.

DOEN

De boom

Lees de psalm opnieuw. Noteer alle verzen die jou treffen.
Neem een tekenblad en teken er een boom op. Schrijf in de kruin van die boom de verzen in de rand van de kruin, of schrijf elk vers bijeen als een groep bladeren in de boom.