Loading...
 

Psalm 146

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 146: Vertrouw op God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1044 - 1045)

Halleluja!
Ik juich voor de Heer
vanuit het diepst van mijn hart.
Ik zal de Heer danken, zolang ik leef.
Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.
Vertrouw niet op mensen met macht,
want mensen kunnen niemand redden.
Als ze sterven, worden ze weer stof,
dan kunnen ze helemaal niets meer.
Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob,
je kunt beter hulp zoeken bij de Heer.
Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt,
en ook de zee en alles wat daar leeft.
De Heer blijft altijd trouw.
Hij helpt mensen die onderdrukt worden.
Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.
Gevangenen bevrijdt hij.
De Heer laat blinden weer zien.
Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.
Hij beschermt vreemdelingen.
Hij helpt weduwen,
hij beschermt kinderen zonder vader.
De Heer heeft goede mensen lief,
maar slechte mensen laat hij in de steek.
De Heer is koning voor altijd,
de God van Sion regeert voor eeuwig.
Halleluja!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!
Loof God, mijn ziel!
God wil ik loven, mijn leven lang,
psalmen voor Hem zingen zolang ik leef.

Vertrouw de groten der aarde niet,
of een mensenkind dat u niet kan redden.
Als ze ophouden met ademen, worden ze weer aarde:
op die dag zijn al hun plannen voorbij.

Gelukkig de mens
die geholpen wordt door de God van Jakob,
die zijn hoop stelt op God,
die hemel en aarde gemaakt heeft
en de zee en al wat daarin is,

Hij blijft altijd trouw,
Hij geeft recht aan wie verdrukt wordt,
brood aan wie honger heeft.
Hij bevrijdt wie gevangen is,
opent de ogen van wie blind is,
Hij helpt mensen overeind die gevallen zijn.

God houdt van wie rechtvaardig is.
Hij beschermt vreemdelingen
en steunt weduwen en wezen.
Maar wie kwaad doet,
laat Hij in de steek.

God is voor altijd koning
De God van Sion,
is koning van generatie op generatie.
Halleluja!Stilstaan bij …

Sion
Dit is de naam van één van de bergen waar Jeruzalem op gebouwd is.
Soms wordt in de Bijbel deze naam gebruikt in de plaats van de naam ‘Jeruzalem’.
In sommige gevallen wordt ‘Sion’ ook gebruikt om over Israël te spreken.

Bij de tekst

Opbouw van de psalm

In het eerste deel van de psalm wordt God bezorgen als de schepper.
In het tweede deel wordt Hij bezongen als een koning, die altijd trouw is aan wie van Hem afhankelijk is.

Suggestie

Grote kinderen

BIDDEN

Een eigen psalm maken

(Inspiratiebron: Samenleesbijbel, NBG 2015)

Psalmen zijn gezongen gebeden: ze loven God, danken Hem, zeggen hoe ze verdrietig zijn of heel kwaad …

Schrijf je eigen psalm. Begin daarvoor met de volgende woorden:
‘Ik wil voor u zingen, God,
Ik wil U iets vertellen …