Loading...
 

Psalm 29

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 29: De stem van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van David.

Hemelse machten, breng hulde aan God,
huldig de glorie en macht van God.
Huldig zijn majesteitelijke naam,
buig voor God want Hij is heilig.

De stem van God rolt over water,
zijn majesteit spreekt in onweer.
Over de zeeën is God
met zijn machtige ontzagwekkende stem.

De stem van God splijt de ceders.
Hij, God, splijt de ceders van de Libanon.
Hij laat de Libanon opspringen als een jonge stier
en de Sirjon, als een jonge buffel.

De stem van God doet het bliksemen,
zijn stem schudt de woestijn,
God doet de woestijn van Kades beven.

De stem van God schudt de eiken,
en scheurt de schors van de stammen.
Majesteit spreekt in zijn paleis.

God troont boven de vloed.
Hij troont als een eeuwige koning.
God geeft kracht aan zijn volk
en zegent het met vrede.Stilstaan bij ...

Zonen van de hemel / hemelse machten
= Zonen van God
Engelen worden in de Bijbel vaak zonen van God genoemd. Hiermee wordt hun nauwe relatie met God duidelijk gemaakt.

De stem van God
Hiermee wordt de donder bedoeld, waarmee God zijn grootheid kenbaar maakt.

Ceders
Het hout van de ceders van Libanon werd gebruikt bij de bouw van de tempel van Jeruzalem.

Sirjon / Libanon
Berg op de grens van Israël en Libanon.

Kades
Woestijngebied in het zuiden.
Bij de tekst

Kanaän

Psalm 29 looft de macht van God die zich kenbaar maakt in donder en bliksem. Deze psalm lijkt erg op oude Kanaänitische teksten, die men vond in Ugarit (ca. 1350-1200 voor Christus) en waarin sprake is van een God van donder en bliksem.


De Kanaänitische god Baäl werd vaak afgebeeld, staande op een stier met in beide handen een bundel van drie bliksemschichten.
Stele Adad

Adad-Stele uit de 2e helft van de 8e eeuw voor Chr. - Arslan Tash (Louvre, Parijs)