Loading...
 

Psalm 3

2 Schild

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 3: God is mijn schild

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van David,
toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom.

God, hoe talrijk zijn mijn vijanden,
hoe ontelbaar veel zijn zij die gekant zijn tegen mij
en die van mij zeggen:
'God zal hem niet redden!'

Maar toch God, ben Jij het schild dat mij dekt,
Jij bent mijn roem: Jij houdt mij recht.
Als ik roep tot God,
antwoordt Hij me van zijn heilige berg.

Als ik ga neerliggen, in slaap val,
en weer wakker wordt, beschermt God mij.
Ik heb geen schrik voor tienduizenden mensen,
al omringen ze me aan alle kanten.

Sta op, mijn God, en red mij!
Sla al mijn vijanden in hun gezicht.
breek hun tanden.
God bevrijd ons.
Laat jouw zegen rusten over je volk.Stilstaan bij …

Absalom
Eén van de zonen van David die hem – tegen zijn zin - als koning wilde opvolgen.

Heilige berg
Hiermee wordt de berg Sion bedoeld, de berg waarop de tempel gebouwd werd.

Tanden
Dat God de vijanden daar moet treffen, suggereert dat ze hun slachtoffer met woorden en valse aanklachten bedreigden.

Zegen
God zegent door levenskracht en welslagen aan de mensen te geven.
Mensen zegenen God door Hem te erkennen als belangrijkste bron van levenskracht en welzijn.

Bij de tekst

David

Psalm 3 is de eerste psalm van de 14 psalmen die direct in verband staan met het leven van koning David zelf (Psalmen 3, 7, 18, 30, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142)
In dit geval zegt vers 1 dat de psalm geschreven zou zijn in de tijd van de opstand van zijn zoon Absalom, een gebeurtenis die beschreven wordt in 2 Samuel 15.

Bijbel en kunst

REMBRANDT

David in gebed (1652)

5 Rembrandt Van Rijn David In Gebed

Merk op dat je uit niets kunt opmaken dat hier een koning bidt.
Dat het om David gaat is alleen te zien aan de harp die links van hem op de grond ligt.