Loading...
 

Psalm 92

2 Palm


…page…

Psalm 92: U maakt mij blij!

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God, het is goed om U te loven,
om uw naam te bezingen, Allerhoogste,
om uw goedheid te roemen in de morgen,
en uw trouw als het nacht is,

terwijl er gespeeld wordt op de harp,
en getokkeld op de citer.
Want U maakt mij blij, God, door wat U doet.
Mijn lied zingt over wat U allemaal doet.

Hoe groot is uw schepping, God,
hoe diep zijn uw gedachten.
Domme mensen hebben er geen besef van,
en dwaze mensen hebben er geen oog voor.

Wie boos is schiet op als onkruid,
wie onrecht doet, bloeit welig,
maar hun ondergang
die komt vroeg of laat.

God, U zit voor eeuwig op uw troon.
Het is duidelijk God,
uw vijanden moeten falen.
Zij die kwaad doen, moeten het veld ruimen.

U geeft mij de kracht van een wilde stier.
U zalft mij met verkwikkende olie.
Ik zie wie mij aanvalt
en hoor wie kwaad gezind is tegen mij.

Wie rechtvaardig is groeit als een palmboom,
En schiet omhoog als een ceder op de Libanon.
Ze werden geplant in het huis van God
in de tuinen van God mogen ze groeien.

Ze dragen nog vruchten als ze al oud zijn,
ze blijven groen en vol frisheid.
Ze zeggen: ‘God doet recht,
Hij is mijn rots, In Hem is er geen onrecht.Stilstaan bij…

Trouw
Wat God zegt realiseert Hij.


Olie
De schrijver verwijst naar het gebruik om de gast te eren door hem met olie te zalven.


Palmboom
Deze boom symboliseert schoonheid, lang leven en vruchtbaarheid.

Bij de tekst

Spreken met beelden

In deze psalm worden de rechtvaardige geplaatst tegenover wie onrechtvaardig en wetteloos is.
Net zoals de palm en de ceder geplaatst worden tegenover onkruid.
De rechtvaardige is als een boom, statig en indrukwekkend, vol leven en nuttig, terwijl onrechtvaardige opschiet als waardeloos en hardnekkig onkruid, dat uiteindelijk wordt vernietigd.