Loading...
 

Vijftigdagentijd

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Vijftig

Het getal vijftig staat voor volledigheid: (7 x 7) + 1.
In de Bijbel bepaalde dit getal het moment van de viering van de tarweoogst en het jubeljaar.


Wekenfeest
Zeven weken na Pasen vieren de joden het Wekenfeest. Dit was het vroegere oogstfeest van de tarwe. Nu herdenken ze op die dag de wetgeving op de berg Sinaï.


Jubeljaar
De Bijbel noemt elk vijftigste jaar een jubeljaar. Op de grote verzoendag aan het eind van zeven maal zeven jaar, werd op de jobel (= ramshoorn) geblazen om aan te kondigen dat het volgend jaar, het vijftigste, een jubeljaar werd. In Israël zou de gewoonte bestaan hebben om elk vijftigste jaar de akkers onbebouwd te laten, de slaven hun vrijheid te geven en de schulden kwijt te schelden. Dit werd beschouwd als een voorafbeelding van de tijd van de Messias. Het is wel niet zeker of er ooit zo’n jubeljaar heeft plaatsgevonden.De vijftigdagentijd

Kerkelijk jaar

Naar analogie van de veertigdagentijd wordt de tijd tussen Pasen en Pinksteren ook wel de vijftigdagentijd genoemd. Wanneer de veertigdagentijd een tijd is van voorbereiding op Pasen, dan is de vijftigdagentijd één groot feest, waarbij men verschillende facetten van de verrijzenis van Christus viert.
De gehele periode voor en na Pasen wordt de paaskring genoemd. Dat dit de belangrijkste periode in het kerkelijk jaar is, is af te leiden aan het groot aantal weken van die periode.
De zondagen van de vijftigdagentijd worden paaszondagen genoemd, omdat ze doortrokken zijn van de typische sfeer van Pasen. Daarom wordt deze tijd ook de paastijd genoemd.
Merk op dat in de liturgie van die periode vaak het woord ‘halleluja’ klinkt. Dit Hebreeuwse woord betekent ‘Loof de Heer’ en is een uiting van de vreugde om de verrijzenis.Een feestelijke tijd

Tijdens periode worden drie belangrijke feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als men de inhoud van die feesten van nabij bekijkt, blijken ze stil te staan bij verschillende facetten van de ‘verrijzenis’, zoals die ook aan bod komen in de geloofsbelijdenis:


PASEN
‘De derde dag verrezen uit de doden’
Jezus leeft over de dood heen.
Hij is uit de dood opgestaan.
Hij is verrezen.


HEMELVAART
‘Die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader’
Jezus leeft bij God.


PINKSTEREN
‘Ik geloof in de heilige Geest’
Jezus’ Geest is werkzaam onder zijn volgelingen.Lezingen

In de vijftigdagentijd zijn de eerste lezingen genomen uit het boek Handelingen van de apostelen. Dit boek is wellicht door dezelfde schrijver werd geschreven als die van het Lucasevangelie. Het begint met de hemelvaart van Jezus en de nederdaling van de Heilige Geest en gaat dan verder over de verspreiding van het christendom in de landen rond de Middellandse Zee. In het begin wordt Petrus gevolgd. Nadien vooral Paulus.Sacramenten

Pasen en Pinksteren leunen inhoudelijk sterk aan bij de sacramenten: doopsel, vormsel.


PASEN
viert de bevrijding uit de dood
Dit aspect komt ook aan bod in het doopsel
(doopsel op paaszaterdag)


PINKSTEREN
viert de inspiratie door de H. Geest
Dit aspect komt ook aan bod in het vormsel
(vormsel in de periode rond Pinksteren)

Suggesties

EVEN TESTEN

Symbolenkubus

Maak een kubus, en kleef op de zes zijden de symbolen die in de paastijd aan bod komen.
Maak hiervoor gebruik van dit blad.

Laat de kubus rollen. De kinderen geven informatie over het symbool dat bovenaan te zien is.

Pasen
kruis
Het kruis herinnert aan de dood van Jezus op een kruis, maar ook aan zijn verrijzenis.

paaskaars
Het licht van de paaskaars doet denken aan Jezus, het licht in de wereld. Tijdens de paaswake wordt een nieuwe paaskaars aangestoken.Hemelvaart
wolk
Beeld voor God die uiteindelijk niet te vatten is.

berg
In veel godsdiensten worden bergen gezien als een plaats waar men God kan ontmoeten.Pinksteren
vuur
Vuur trekt aan, maar vuur stoot ook af. Een geschikt beeld om over God te spreken: Soms kun je Hem heel dichtbij ervaren, soms is Hij heel veraf en heel anders.

wind
Zoals de wind werkt, zo werkt de Heilige Geest: je herkent Hem aan het resultaat.


DOEN

Mobile: één groot feest

Op dit blad vind je de symbolen die aan bod komen tijdens de drie grote feesten van de paastijd:
Pasen: kruis, paaskaars
Hemelvaart: wolk, berg
Pinksteren: vuur, wind

Ga dieper in op de verschillende symbolen.
- Wat betekenen ze?
- Bij welk feest horen ze?

De kinderen kleuren die nadien in, knippen die uit en maken er een mobile van.