Loading...
 

28e zondag door het jaar C

28 C

Morguefile free stock photo licenseWater is een sterk symbool:
het verwijst naar leven,
hoewel het ook 'dood' in zich kan dragen,
het doet denken aan reinigen,
aan 'nieuw beginnen'.


Rode draad in de lezingen van de 28e zondag door het jaar C:
de reddende aanwezigheid van God, die voluit leven geeft.

1e lezing Deze tekst gaat over Naäman, een Syriër - een niet-jood - die melaats is. Wanneer niets helpt gaat hij in op het voorstel van een meid bij hem thuis die om naar de profeet Elisa te gaan in Israël. Die profeet zegt hem wat hij moet doen en Naäman geneest.
TussenzangPsalm 98 roept op om voor God te zingen omdat Hij wonderen deed: de wonderen bij de uittocht uit Egypte, de wonderen die Hij doorheen zijn profeten verricht
2e lezingDeze lezing komt uit de tweede brief aan Timoteüs. De schrijver ervan legt de volgende woorden in de mond van Paulus: 'Als wij met Hem (Jezus) gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.' Dat Jezus leven geeft wordt duidelijk in de tekst van het evangelie.
Evangelie In dat evangelie vertelt Lucas over Jezus die tien melaatsen genas, mensen die als het ware levend dood waren. Eén van die genezen melaatsen, een Samaritaan - een niet-jood -, keerde terug om Jezus daarvoor te danken en God te eren.