Loading...
 

8e zondag door het jaar B - eerste lezing


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hosea 2, 16b.17b 21-22: In goede en kwade dagen

De tekst

De niet ingekorte tekst in de Bijbel

In de passages die in de tekst voor de liturgie gebruikt worden is er sprake van de reden waarom de vrouw (beeld voor Israël) ontrouw geworden is aan haar man: zij is houdt van 'Baäl' en niet van JHWH.

En daarom lok Ik haar binnenkort weer naar Mij toe,
zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart.
Vervolgens geef Ik haar de wijngaarden terug
en maak Ik het Achordal tot een poort van hoop.
Daar zal zij weer antwoorden, zoals in de dagen van haar jeugd,
toen zij optrok uit Egypte.
Op die dag – godsspraak van de heer –
zult u tot Mij roepen: ‘Mijn man!’
Nooit meer roept u Mij dan toe: ‘Mijn Baäl!’
Dan zal Ik de namen van de baäls uit haar mond verwijderen:
zij zullen nooit meer bij naam genoemd worden.
Op die dag zal Ik ten bate van hen een verbond sluiten,
met de dieren op het veld, met de vogels in de lucht
en met de kruipende dieren op de grond.
Boog en zwaard en oorlog
sla Ik het land uit en in veiligheid laat Ik hen wonen.
Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid, in recht en gerechtigheid,
in goedheid en mededogen,
als mijn bruid, in trouw:
dan zult u de heer leren kennen.
(Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Willibrordvertaling, © Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, 1995)Dichter bij de tijd (naar de ingekorte tekst uit de liturgie)

Ik neem moeder Israël mee naar de woestijn
en spreek tot haar hart.
Daar zal zij weer zijn, zoals in de dagen van haar jeugd,
toen zij wegging uit Egypte.

Volk van Israël, Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.
Je zult mijn bruid zijn in goede en kwade dagen.
Je zult merken hoe trouw ik ben.Stilstaan bij ...

Achordal
'Dal van het ongeluk' / 'Dal van het verdriet'.
Het is de plaats waar Achan zondigde en gestraft werd (Jozua 7).

Egypte
Hiermee herinnert Hosea aan de eerste tekenen van de relatie tussen God en zijn volk. God is het die het volk Israël uit Egypte heeft geroepen.
Door te herinneren aan dit beginpunt, kan de hele liefdesgeschiedenis opnieuw beginnen.

Baäl
Woord dat betekent: ‘meester’, ‘heer’, ‘eigenaar’, 'man'.
Deze naam gaven de Kanaänieten aan hun goden. De Baäl waren natuurgoden, typisch voor landbouwers en veehouders. Bv. de god van de regen, van de vruchtbaarheid ...
De verering voor de Baäl ging soms zo ver dat men kinderoffers bracht.
Toen de Israëlieten Kanaän binnentrokken, was de Baälcultus algemeen verspreid.
De spanning tussen beide godsdiensten duurde tot aan de ballingschap. Daarna was er alleen nog sprake van de dienst aan JHWH.

Verbond met de dieren ...
De vredevolle relatie tussen mens en dier is een beeld voor vrede en geluk.
Beeld voor een paradijselijke vrede (vgl. Jesaja 11, 6-8)

Goedheid
Houding die aan de basis ligt van elke relatie tot personen.

Kennen
In de Bijbel betekent 'kennen': een diepe, persoonlijke relatie hebben. Men kan 'kennen' dan ook vertalen met: 'liefhebben'. God kennen veronderstelt dat men God aan het werk heeft gezien in de geschiedenis van Israël en zich met Hem verbonden weet.
Bij de tekst

Hosea

Klik hier voor meer informatie over deze profeet.