Loading...
 

Handelingen 18, 1-17: Paulus in Korinte

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 18, 1-17: Paulus in Korinte

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Paulus in Athene geweest was, ging hij verder naar Korinte.
Daar leerde hij Aquila en zijn vrouw Piscilla kennen.
Dit was een koppel joodse christenen dat uit Rome kwam.
Daar had keizer Claudius bevolen
dat alle Joden de stad moesten verlaten.
Paulus ging bij hen wonen en werken,
want hij en Aquila waren leerbewerkers.

Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge van Korinte.
Daar probeerde hij de aanwezigen ervan te overtuigen
dat Jezus de Messias was.
Maar daar voelden ze niets voor.
Daarom schudde Paulus het stof van zijn kleren en zei:
‘Vanaf nu ga ik naar de heidenen.’
Hij ging weg uit de synagoge en ging naar het huis ernaast.
Daar woonde Titius Justus.

Crispus, een leider van de synagoge,
en ook veel Korintiërs die naar Paulus luisterden,
wilden christen worden en lieten zich dopen.
’s Nachts zei Jezus in een droom tegen Paulus:
‘Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet! Ik ben bij je.
Niemand zal je iets kwaad doen,
want in Korinte zijn er veel mensen die Mij volgen.’

Paulus bleef één jaar en zes maanden in Korinte
en gaf les over het woord van God.
Op een dag werd Gallio proconsul van Achaje.
Van dan af keerden de Joden zich tegen Paulus
en daagden hem voor het gerecht.
Ze namen hem mee naar Gallio en zeiden:
‘De manier waarop deze man de mensen overtuigt om God te vereren
is in strijd met de wet.’
Nog voor Paulus daar iets kon op zeggen, zei Gallio tegen de Joden:
‘Als het nu ging om een misdrijf of een ernstig wangedrag,
dan zou ik graag naar jullie luisteren,
maar het gaat over jullie eigen wet.
Dat moeten jullie maar zelf zien op te lossen.
Daarin wil ik geen rechter zijn.’
En hij stuurde hen weg.

Dan grepen de omstanders Sostenes vast,
een leider van de synagoge.
Ze ranselden hem voor het gerechtsgebouw af.
Maar Gallio trok zich daar allemaal niets van aan.

Stilstaan bij…

Korinte
Deze Griekse stad, met internationale allures, ontstond rond 1000 voor Christus. In 44 voor Christus werd er een Romeinse kolonie gesticht. Door zijn gunstige ligging werd Korinte een welvarende havenstad. De maatschappelijke tegenstellingen waren er heel groot: vele armen, en heel weinig rijken. Van hieruit schrijft Paulus waarschijnlijk zijn eerste brieven.
Lees meer

Aquila en Priscilla
Goede vrienden van Paulus. Het waren joodse christenen die veel verhuisden en een grote inbreng hadden is de ontplooiing van het christendom in de eerste eeuw na Christus.
Paulus vermeldt hen regelmatig in zijn brieven.

Claudius
Keizer van Rome van 41 tot 54.
Het bevel dat de joden de stad Rome moesten verlaten gebeurde waarschijnlijk in het jaar 49 van onze tijdrekening.

Gallio
Gallio was proconsul van de romeinse provincie Achaje (omvatte het toenmalige Griekenland) in het jaar 52. Hij was de broer van de bekende filosoof Seneca.

Sostenes
Leider van de synagoge.
Het is onduidelijk wie Sostenes heeft afgeranseld.

Bij de tekst…

De bèma

Bema2 Rostra

De bèma is de naam voor de plaats waar de Romeinse rechtspraak plaatsvond (vergelijk: rechtbank).Brieven naar de christenen van Korinte

In de brieven die Paulus later aan de christenen van Korinte schreef, beantwoordde hij een aantal van hun concrete vragen. Die vragen geven een inkijk in hun leven. Zo vinden de christenen uit Korinte het nogal moeilijk om te leven zoals dat vanuit het geloof in Jezus zou moeten.

Klik hier om de fragmenten uit de brieven van Paulus aan de christenen van Korinte te lezen die in 'Bijbelin1000seconden.be' werden opgenomen.