Loading...
 

Lezingen in het A-jaar

Letter A


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Kerstkring

Advent

1e zondag van de advent A
2e zondag van de advent A
3e zondag van de advent A
4e zondag van de advent A

Kersttijd

Kerstmis A B C
Heilige Familie A
Feest van de moeder Gods Maria A B C
Openbaring van de Heer A B C
Doopsel van Christus A

Paaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag A B C
1e zondag van de veertigdagentijd A
2e zondag van de veertigdagentijd A
3e zondag van de veertigdagentijd A
4e zondag van de veertigdagentijd A
5e zondag van de veertigdagentijd A
Palmzondag A
Witte Donderdag A B C
Goede Vrijdag A B C

Paastijd

Paaswake A B C
Pasen
2e paaszondag A
3e paaszondag A
4e paaszondag A
5e paaszondag A
6e paaszondag A
Hemelvaart A
7e paaszondag A
Pinksteren A
Heilige Drie-eenheid A
Sacramentszondag A

Zondagen door het jaar 

2e zondag door het jaar A
3e zondag door het jaar A
4e zondag door het jaar A
5e zondag door het jaar A
6e zondag door het jaar A
7e zondag door het jaar A
8e zondag door het jaar A
9e zondag door het jaar A
10e zondag door het jaar A
11e zondag door het jaar A
12e zondag door het jaar A
13e zondag door het jaar A
14e zondag door het jaar A
15e zondag door het jaar A
16e zondag door het jaar A
17e zondag door het jaar A
18e zondag door het jaar A
19e zondag door het jaar A
20e zondag door het jaar A
21e zondag door het jaar A
22e zondag door het jaar A
23e zondag door het jaar A
24e zondag door het jaar A
25e zondag door het jaar A
26e zondag door het jaar A
27e zondag door het jaar A
28e zondag door het jaar A
29e zondag door het jaar A
30e zondag door het jaar A
31e zondag door het jaar A
32e zondag door het jaar A
33e zondag door het jaar A
Christus Koning A


Heiligenfeesten

2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap
24 juni: Geboorte van Johannes de Doper
29 juni: HH Petrus en Paulus
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
14 september: Feest van de Kruisverheffing
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen