Loading...
 

PATARA

Patara Ruins


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje
© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen

Pátara, de havenstad van Xantos, de hoofdstad van Lycië, lag aan de zuidkust van het tegenwoordige Turkije.Betekenis van de naam

Pátara, soms ook Pataras, verwijst naar Patarus, een zoon van Apollo.Meer over Pátara

Patara Hoofdstraat

Hoofdstraat in Pátara


Lange tijd was de haven van Pátara de enige haven in Lycië die een Romeinse vloot kon herbergen. Die haven is nu helemaal verzand.

Meclisvetiyatro Drone 874x583

Dat deze handelsstad ooit belangrijk was, is te zien aan het theater dat in de hellenistische tijd werd aangelegd en door keizer Tiberius (14-37) werd gerestaureerd, en het feit dat de Romeinen van de stad de regeringszetel voor de gouverneur van Lycië hebben gemaakt.

Stadspoort Patara

Stadspoort in PátaraIn de elfde eeuw werd de stad verlaten.Paulus en Pátara

Paulus kwam in deze stad tijdens zijn derde reis om van boot te veranderen.

Wetenswaardigheden

Schepen op de Middellandse Zee

Er waren schepen die de kust volgden omdat men het kompas nog niet kende. Men noemde die ‘kustvaarders’. Bij het varen van het ene eiland naar het andere en van de ene havenstad naar de andere gebruikten ze naargelang land- of zeewind.


Voor verdere afstanden gebruikte men een zeewaardig schip. Bijvoorbeeld een Alexandrijns graanschip dat regelmatig van Alexandrië in Egypte naar Rome voer en terug.
Handelsschip


Bij de oorlogsvoering op zee gebruikte men biremen en triremen, schepen met twee of drie rijen roeiriemen. Op de boeg was er een ram om vijandelijke schepen zo veel mogelijk te beschadigen.
TriremenGranarium (graanpakhuis)

Graanschuur Van Hadrianus

In de buurt van Pátara, staat het granarium van Hadrianus, met boven de ingang de bustes van keizer Hadrianus en keizerin Faustina. Op weg naar Rome losten graanschepen vaak een deel van het Egyptisch graan dat ze vervoerden in het granarium van Pátara voor de Romeinse legioenen die in Anatolië gelegerd waren. In zo’n schuur kon men ongeveer 6000 kubieke meter graan opslaan. De rest van het graan werd verder vervoerd naar Ostia, de haven van Rome.
Tempel van Apollo

Pátara was bekend om zijn grote Apollotempel. Bedevaarders kwamen er het orakel van Apollo raadplegen.
Van die tempel is voorlopig geen spoor teruggevonden.Geboorteplaats van Sint-Nicolaas

Sint-Nicolaas, bisschop van Myra, was afkomstig van Pátara. Hij zou er rond 300 na Christus geboren zijn. Hij bracht er zijn jeugdjaren door.

Pátara in de Bijbel

Nieuwe Testament

Handelingen 21, 1: Naar Jeruzalem