Loading...
 

Psalm 67

D. Vanderhallen Mexico 2019
Foto © Dirk Vanderhallen – Mexico (2019)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 67: Loof en dank God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Met begeleiding van snaarinstrumenten.
Een psalm. Een lied.

God wees goed voor ons en zegen ons,
laat het licht van jouw gelaat over ons schijnen:
zodat men op aarde uw wegen kent,
en alle volken uw reddende kracht.

De volken zullen Jou loven, o God,
alle volken zullen Jou loven.

Elk land deelt in de jubelende blijdschap.
Want Jij bestuurt de volken rechtvaardig.
Jij regeert over alle landen op aarde.

De volken zullen Jou loven, o God,
alle volken zullen Jou loven.

De aarde heeft haar vruchten gegeven:
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men eerbied voor Hem heeft
tot in de verste uithoeken van de wereld!Stilstaan bij …


Zegenen
God zegent de mensen door hun levenskracht en welzijn te geven.

Gelaat
Het gelaat staat hier voor de buitenkant van iets. Bij God staat het meestal voor zijn aandacht en zijn welwillendheid.

Wegen
Hiermee wordt de wil van God bedoeld die men realiseert op zijn levensweg.

Alle volken
De zegen voor Israël is bestemd voor alle volken. Zij worden opgeroepen om God te loven en toe te juichen, want God bestuurt de volken rechtvaardig.

Bij de tekst

Danklied

Deze psalm wil God danken voor de oogst van het land. Tegelijk wordt ook zijn rechtvaardige en reddende zorg voor de mensheid onder de aandacht gebracht.