Loading...
 

Sacramentszondag C

Rode draad in de lezingen op Sacramentsdag, zijn teksten die een band hebben met de eucharistie.

1e lezingDe priester-koning Melchisedek bood brood en de wijn aan Abram en zijn mannen. In deze gebeurtenis zagen de eerste christenen een voorafbeelding van de eucharistie.
2e lezingDit fragment komt uit een brief van Paulus aan de christenen van Korinte. Het gaat om de oudste tekst in de Bijbel met de woorden van de eucharistie.
EvangelieDe evangelist Lucas schrijft over Jezus die wel vijfduizend mensen te eten gaf. In dit gebeuren zagen de eerste christenen als heel vlug de band met de sacrament van de eucharistie.