Loading...
 

Pinksteren C: lezingen

2 C.Leterme Sint Pieters Rome 2018

Rode draad in alle lezingen: de Heilige Geest.Vooravond:

1e lezing uit Genesis
1e lezingof: uit Exodus
1e lezingof: uit Ezechiël
Tussenzang
Dag

1e lezingLucas heeft het over de dag waarop de leerlingen van Jezus voor het eerst na de dood van Jezus terug naar buiten kwamen. Vooruit gestuwd door de Geest die ook Jezus bezielde.
Tussenzang
2e lezingDit fragment uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome, gaat dieper in op de werking van de Heilige Geest: hoe die Geest maakt dat mensen kinderen van God zijn.
EvangelieJezus heeft Jezus het over de Geest, die zijn woorden in herinnering brengt, zodat mensen er kunnen naar leven.


Extra
. Pinksteren
. Vijftigdagentijd